Vi hjälper dig och
ditt företag att må och prestera bättre.

Vi ger dig och dina medarbetare ett unikt helhetsgrepp om företagets hälsostatus samtidigt som varje medarbetare ges anpassad rådgivning baserat på dennes unika förutsättningar och önskade hälsoläge.


Läs mer här


Några av våra nöjda & välmående kunder


CASE

Cevian Capital

För att lyckas med företagets hälso- och prestationsarbete krävs en tydlig strategi och ett konsekvent engagemang. Här berättar finansmannen Christer Gardell hur han förvaltar hälsan för sig och sitt team.

 

Läs mer om hur vår företagstjänst går till här.


Hur kan vi bidra till ditt företag?

Förbättra ditt företags prestationsförmåga

Omfattande rapport om medarbetarnas välmående

Främja en hälsosam företagskultur

Optimera resurser och investeringar i HR-arbetet


Det man mäter kan man förändra.

En modern företagshälsovård

Vi hjälper företag med modern företagshälsovård genom att analysera medarbetarnas hälsa i förebyggande och prestationshöjande syfte. Vi ger individuella råd inom näring, träning och andra livsstilsrelaterade faktorer baserade på varje medarbetares förutsättningar och mål. Allt baseras på noggrant utvalda hälso- och prestationstester samt en webbaserad hälsodeklaration för att uppnå en signifikant skillnad för varje individ.

 

För ditt företag skapas ett underlag för att på ett effektivt sätt kunna rikta individuella friskvårdsinsatser som ger besparingar för företaget och välmående hos medarbetarna.

 

Företagshälsovård som hjälper dig och ditt företag att må och prestera bättre.

"Fysiotest är en kompetent partner till företaget när vi jobbar med våra friskfaktorer. Medarbetarna uppskattar tjänsterna oerhört mycket och vi som HR-avdelning får en bra och tydlig sammanställning av resultat och statistik som vi sedan kan nyttja i vårt kontinuerliga arbete för att förbättra arbetsmiljön."


– Pernille Lundahl Scharff
HR Controller, Mercedes Benz Sverige AB


Vill du läsa mer om välmående och prestation?

Välkommen till vår blogg!