Företagshälsovård

Företag som mår bra
är företag som går bra.

Modern företagshälsovård för 
friskare företag
. Förebygg ohälsa tidigt och få kontroll över företagets hälsostatus.


Kontakta oss här

"Vårt samarbete med Fysiotest har bidragit till att vår personal blivit mer medveten om sin hälsa och fått hjälp att sätta mål för att förbättra och/eller bibehålla en god hälsa. Det har också hjälpt oss chefer att planera och genomföra hälsofrämjande aktiviteter för vår personal genom att använda oss av gruppresultaten."


– Linda Lidberg
tid. platschef, Anticimex Helsingborg

Kvinnlig löpare i soluppgång

Improved well-being, improved performance.

Varför välja Fysiotest?

Vi vill hjälpa människor på vägen mot ett mer hälsosamt sätt att leva. Vi vet att varje steg på vägen mot en sundare livsstil gör skillnad. En skillnad som leder till att allt fler kan öka sin livskvalitet och prestationsförmåga. Vi är en pålitlig samarbetspartner som genom vår kompetens och precision gör skillnad för varje individ och företag.

 

En ökad ohälsa påverkar både företagen såväl direkt som indirekt. Genom att arbeta förebyggande förbättras möjligheterna till att nå mål inom både ekonomi och humankapital.

 

Den insikten har gett oss stor respekt för vårt uppdrag och för den skillnad som vi kan göra för varje enskild individ vi möter.

 

Vi kallar det IMPROVED WELL-BEING, IMPROVED PERFORMANCE.

 

Hur går det till?

Steg 1

Medarbetarundersökning

  • Behovsanalys för företaget 
  • Onlinebaserat hälsotest från medarbetarna samlas in via Fysiotests digitala plattform
  • Fysiotest bistår med schemaläggning och medarbetarinformation för minimal administration
Coachning
Steg 2

Individuell hälso- & prestationsanalys och coachning

  • Alla fysiska hälsotester genomförs på plats på företaget
  • Utifrån varje medarbetares behov och analysresultat anpassas coachning
  • Som medarbetare får du koll på dina mål, din utveckling och din förbättring 

Steg 3

Analys & uppföljning av företagets utveckling

  • Vi tar fram en rapport för att hjälpa ert företag att hålla koll på er hälsoutveckling och kunna anpassa era resurser på optimalt sätt
  • Fysiotest lämnar rekommendationer för hur företaget skall jobba vidare med förebyggande hälsa och strategier kring dessa
  • Genom halvårsvisa uppföljningar av processen främjas långsiktiga och hållbara förändringar

Hur kan vi hjälpa ditt företag? Kontakta oss här.

Vad innebär våra hälsotester?

Vi arbetar med människor och för människor.  Alla våra hälsotester strävar därför efter att analysera varje medarbetares livsstil i ett sjukdomsförebyggande och prestationshöjande syfte.


Vi ger individuella råd inom näring, träning och andra livsstilsrelaterade faktorer så att varje medarbetare får kunskap om sina individuella livsmål och förståelse för hur man hjälper sig själv i strävan att nå dessa.

 

För företaget skapas ett underlag för att på ett effektivt sätt kunna rikta individuella friskvårdsinsatser som ger besparingar för företaget och välmående hos medarbetarna.

Vilka hälsotester ingår?

· Mätning och scanning av kroppskomposition

· Blodtester för kolesterol, hemoglobin och långtidsblodsocker samt blodtryck 

· Rörelse- och stabilitetsscreening

· Omedelbar analys av testresultat och individuell rekommendation om kring träning, kost och återhämtning

 

Det finns möjlighet att lägga till utökad provtagning via våra samarbetspartners och kontroll av hörsel samt lungkapacitet.

 

 

Vill du mäta och utveckla hälsan med utökade hälsotester baserade på ert företags behov? Vi hjälper dig hitta bästa lösningen för ert företag.