Företagshälsovård

Hälsa som framgångsfaktor

Modern företagshälsovård för friskare företag. Förebygg ohälsa tidigt och få kontroll över företagets hälso- och prestationsstatus samt skapa rätta nyckeltal just för ditt företag.


Kontakta oss här

"Vårt samarbete med Fysiotest har bidragit till att vår personal blivit mer medveten om sin hälsa och fått hjälp att sätta mål för att förbättra och/eller bibehålla en god hälsa. Det har också hjälpt oss chefer att planera och genomföra hälsofrämjande aktiviteter för vår personal genom att använda oss av gruppresultaten."


– Linda Lidberg
tid. platschef, Anticimex Helsingborg

Kvinnlig löpare i soluppgång

Improved well-being, improved performance.

Varför välja Fysiotest?

Fysiotest hjälper ditt företag och era medarbetare till hållbar prestation genom en hälsosam livsstil. Varje steg på vägen mot en sundare livsstil gör en skillnad i företagets och den individuella prestationsförmågan. Fysiotest är en strategisk samarbetspartner som genom kompetens och precision gör skillnad för varje företag och individ.

Ökad ohälsa påverkar företag både direkt och indirekt. Genom att arbeta förebyggande förbättras möjligheterna till att nå mål inom både ekonomi och humankapital.

Utifrån Fysiotests rapporter skapas aktiviteter som kan kopplas ihop med Systematiska Arbetsmiljöarbetet (SAM) enligt AMVs föreskrifter och rekommendationer.

 

Vi kallar detta IMPROVED WELL-BEING, IMPROVED PERFORMANCE.

 

Vad innebär våra hälsotester?

Vi arbetar med människor och för människor. Alla våra tester, analyser och rapporter strävar efter att analysera varje medarbetares livsstil i ett sjukdomsförebyggande och prestationshöjande syfte.

Vi ger individuella råd inom träning, kost, återhämtning och självledarskap och andra livsstilsrelaterade faktorer.

För företaget skapas det en rapport för att på ett effektivt sätt kunna rikta individuella friskvårdsinsatser och aktiviteter för arbetsmiljön som både ger besparingar för företaget och välmående hos medarbetarna.

Vilka hälsotester ingår?

Fysiotest har möjligheten att göra över 300 olika tester för hälsa och prestation.

Vi hjälper dig hitta bästa lösningen för ert företag.