E-post: info@fysiotest.se
Kundsupport: +46 (0) 431 - 36 98 66
E-post: info@fysiotest.se
Kundsupport: +46 (0) 431 - 36 98 66

Miljöpolicy

Vårt ansvar för vår gemensamma miljö

Fysiotests målsättning är att våra kunder kan lita på att våra utförda arbeten skall vara utförda i enlighet med lagar och förordningar och våra egna högt ställda målsättningar på miljöområdet enligt följande: 

  • Fysiotest skall sträva efter att bli ett miljöinriktat hälsoföretag

  • Fysiotest skall kännetecknas av att vara en lyhörd och effektiv organisation med kunden och övriga intressenters önskemål i centrum

  • Fysiotest ska genom ökad återvinning arbeta för ett renare kretslopp syftande till att minimera de negativa effekter vår verksamhet kan ha på miljön

  • Fysiotest strävar efter elektronisk hantering av offerter, beställningar och dylikt

  • Fysiotest i mån av möjligheter använder sig av miljövänlig bilflotta

  • Fysiotest sorterar avfall efter gjorda tester enligt lagstiftning och de föreskrifter som angetts

  • Fysiotest sorterar avfall vid avveckling av medicinteknisk utrustning

Fysiotests miljöpolicy kommer kontinuerligt att förnyas och kommuniceras både externt och internt för att ständigt vara aktuell gentemot de krav som ställs.