E-post: info@fysiotest.se
Kundsupport: +46 (0) 431 - 36 98 66
E-post: info@fysiotest.se
Kundsupport: +46 (0) 431 - 36 98 66

Individuellt förebyggande hälsoanalys och rådgivning

Health Management Solutions - för bättre beslut

Nyfiken? Kontakta oss för offertförfrågan

Mätbar hälsa

Få tillgång företagets samlade nuläge inom alla hälsoparametrar samt ta rätt strategiska beslut baserat på tillförlitlig och verksamhetsbaserad information.

Individuell coachning

Vi tar hand om ditt företags viktigaste resurs, medarbetaren, och anpassar rådgivning baserat på dennes unika förutsättningar och önskade hälsoläge.

Reducera kostnader

Genom förebyggande och strategiskt arbete kan kostnader relaterade till ohälsa och produktionsbortfall minskas.


Varför Health Management Solutions?

Health Management Solutions är en unik helhetslösning för förebyggande företagshälsa bestående av teknisk mätutrustning, analysprogram, personlig rådgivning för fysisk, mental och social hälsa anpassade för individen. Allt presenterat i en digital rapport för strategisk och fortlöpande uppföljning.

 

Health Management Solutions är uppbyggt för att främja företagets hälsokultur samt för att förbättra kostnadseffektivitet, försäljning och produktivitet.

Nyfiken? Prata med vår företagsrådgivare

Du är i gott sällskap


Hur fungerar Health Management Solutions?

Fysiotest tar ansvar för hela processen och genomför tester och utvärdering samtidigt som företaget fokuserar på sin verksamhet. Vid uppstart av hälsoprogrammet behövs endast en timme av företagsledningens tid för att informera om projektets syfte och tillvägagångssätt.

 

Health Management Solutions behöver sedan endast en timme effektiv tid per medarbetare på plats hos er för att utföra testerna och ett personligt samtal där konkreta närings-, tränings- & återhämtningsrekommendationer ges till den enskilde anställde baserat på de utförda testresultaten. Denna investering av den anställdes och ledningens tid säkerställer en personlig hälsorekommendation för varje individ.

 

Utfallet för företagets samlade hälsostatus redovisas på gruppnivå så att Fysiotest och företaget kan vidareutveckla hälsoarbetet och vidta rätt åtgärder baserat på resultaten.

 • Behovsanalys för företaget
 • Information till deltagarna
 • Hälsodeklarationen från de anställa samlas in via Fysiotests digitala plattform
 • Schemaläggning och bokning
 • Coachning kring målsättningar, resurser och hinder
 • Mätning och scanning av kroppskomposition
 • Blodtryck samt blodtester för kolesterol, hemoglobin och långtidsblodsocker
 • Fördjupade hälsotester vid behov och önskemål
 • Omedelbar analys av testresultat och individuell rekommendation kring träning, näring och återhämtning

Läs mer om våra alternativ av hälsotester här.

 • Fysiotest sammanställer en grupprapport för företagets ledning
 • Fysiotest lämnar rekommendationer för hur företaget bör jobba vidare med förebyggande hälsa
 • Rapportens syfte är att göra hälsa numerisk och kvantifierbar. Ett nyckeltal som gör skillnad på sista raden.

Nästa steg:

Fysiotest och företaget schemalägger uppföljningsarbetet och återkommande testtillfällen


Vilka hälsotester erbjuder vi?

Vi hjälper ditt företag med skade- och sjukdomsförebyggande tester och coaching samt livsstilskartläggning för hållbar hälsa på sikt. Detta gör vi genom individuella tester för var medarbetare samt tolkning och rådgivning baserat på testresultaten för optimal effekt.

Genom vår förebyggande företagshälsa analyserar vi nuläget för personalens hälsa och levererar konkreta kost-, tränings- och återhämtningsrekommendationer för att uppnå en signifikant förbättring av personalens hälsa.

 

Vi arbetar även med ett målsättningsarbete för var medarbetare för att hjälpa dem från sitt nuläge till sitt önskade läge. Insatserna leder till ett ökat välbefinnande och nöjdhet bland medarbetare som i sin tur genererar en högre vinst genom ökad frisknärvaro och förbättrat välmående.

 

En skillnad som syns på sista raden.